מחירון בדיקות חשמל

להלן מחירון בדיקות חשמל
כל המחירים לפני מע"מ :

054-3001817     052-5112665    

בדיקת בידוד חוטים מגר=250 ש"ח 

בדיקת לוח חשמל = 250 ש"ח 

בדיקת הארקה כולל רציפות =350 ש"ח 

אישור חשמל לעסק קטן = 400 ש"ח

בדיקת חשמל בית לפני קנייה = 400 ש"ח 

אישור לכיבוי אש = 450 ש"ח 

ביקורת חברת חשמל = 700 ש"ח